THỜI GIAN QUA HỆ THỐNG BỊ LỖI VÀ ĐÃ ĐƯỢC KHÔI PHỤC LẠI. BẠN ĐỌC VUI LÒNG ĐĂNG KÝ LẠI TÀI KHOẢN ĐỂ TIẾP TỤC SỬ DỤNG
1. Bạn đọc là CBVC-GV-SV VKU sử dụng email có đuôi @vku.udn.vn để đăng ký sử dụng.
2. Bạn đọc ngoài trường có nhu cầu về tài liệu trên Thư viện Tài nguyên số, vui lòng liên hệ qua email: lib@vku.udn.vn hoặc điện thoại: 0236.3962377 để được hỗ trợ.