Browsing by Author Nguyễn, Thị Hương Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2015HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT KHI THAY ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAMNguyễn, Thị Hương Mai
2013MARKETING TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌCNguyễn, Thị Hương Mai
2014MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG CĐ CNTTNguyễn, Thị Hương Mai
2016NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMNguyễn, Thị Hương Mai
2017Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNguyễn, Thị Hương Mai
2012NGUYÊN TẮC THẬN TRỌNG VÀ SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THẬN TRỌNG VÀO HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁNNguyễn, Huy Hoàng; Vũ, Thu Hà; Nguyễn, Thị Hương Mai
2014PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMNguyễn, Thị Hương Mai
2016QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT KHI THAY ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2009)Nguyễn, Thị Hương Mai
2013TÌM HIỂU VẤN ĐỀ CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH KHI THỰC HIỆN IFRS Ở ANH VÀ Ở ÝNguyễn, Thị Hương Mai
2018Ứng dụng mô hình phòng thực hành kế toán ảo vào giảng dạy tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐNNguyễn, Thị Hương Mai
2013Xây dựng chiến lược Marketing cho các trường đại học, cao đẳngNguyễn, Thị Hương Mai
2013ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ DOANH NGHIỆP QUA CHỈ TIÊU EVANguyễn, Thị Hương Mai