Browsing by Author Nguyễn, Thị Kim Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Bàn luận về việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệpNguyễn, Thị Kim Ngọc; Huỳnh, Thị Kim Hà
2018Các lý thuyết liên quan đến nghiên cứu vận dụng kế toán quản trịNguyễn, Thị Kim Ngọc; Lê, Thị Minh Hằng
2015CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾTNguyễn, Thị Kim Ngọc
2015MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH LÀM PHÁT SINH CHÊNH LỆCH TRONG VIỆC GHI NHẬN DOANH THU, CHI PHÍ GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾNguyễn, Thị Kim Ngọc
2016NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNHNguyễn, Thị Kim Ngọc
2012NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN KẾ TOÁN – TIN HỌC THEO HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈĐoạn, Thị Thanh Minh; Hoàng, Thị Quỳnh Nga; Nguyễn, Thị Kim Ngọc
2013NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁCDOANH NGHIỆP DỆT MAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGNguyễn, Thị Kim Ngọc
2012SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH DOANH THU, CHI PHÍ ĐỂ TÍNH THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆPNguyễn, Thị Kim Ngọc
2022-07Vận dụng lý thuyết ngữ cảnh và lý thuyết khuếch tán trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trịNguyễn, Thị Kim Ngọc; Huỳnh, Thị Kim Hà; Trương, Bá Thanh
2013XỬ LÝ MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI GHI NHẬN DOANH THU, CHI PHÍ THEO CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRONG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPNguyễn, Thị Kim Ngọc
2014ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG QUY TRÌNH KẾ TOÁN ỨNG DỤNG VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠYNguyễn, Thị Kim Ngọc