Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1155
Title: Xây dựng phần mềm bán hàng mỹ phẩm bằng ngôn ngữ lập trình C#
Authors: Nguyễn, Sĩ Thìn
Bùi, Thị Kiều Oanh
Keywords: Xây dựng phần mềm
bán hàng mỹ phẩm bằng ngôn ngữ lập trình C#
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp hệ Cao đẳng; Ngành công nghệ Thông tin ứng dụng phần mềm; Khoá 2018-2021; 44 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1155
Appears in Collections:CĐ-Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.