Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/120
Title: CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH MÁY KẾT HỢP GIẢI PHÁP XÂY DỰNG KHO NGỮ LIỆU PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG DỊCH TỰ ĐỘNG TIẾNG VIỆT
Other Titles: COMBINE IMPROVING QUALITY OF MACHINE TRANSLATION AND SOLUTIONS OF CREATING CORPORA FOR MACHINE TRANSLATION EVALUATION IN VIETNAMESE
Authors: Nguyễn, Văn Bình
Huỳnh, Công Pháp
Đặng, Đại Thọ
Keywords: dịch máy
cải tiến chất lượng dịch máy
kho ngữ liệu
đánh giá chất lượng dịch máy
hiệu đính bản dịch
Issue Date: 2016
Abstract: Đánh giá và cải tiến chất lượng dịch máy, đặc biệt các hệ thống dịch tự động tiếng Việt ngày càng trở nên cấp bách bởi chất lượng dịch tự động hiện nay đạt chất lượng quá thấp so với yêu cầu thực tế trong thời kỳ hội nhập và “thế giới phẳng”. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ đề xuất giải pháp kết hợp việc đánh giá chất lượng các hệ thống dịch tự động với quá trình cải tiến chất lượng bản dịch máy và xây dựng kho ngữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng các hệ thống dịch tự động tiếng Anh - tiếng Việt hiện nay
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/120
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.