Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1246
Title: Thiết kế nhân vật 3D RUI cho game Liên minh huyền thoại
Authors: Phan, Đăng Thiếu Hiệp
Trương, Công Hồng Anh
Keywords: thiết kế nhân vật
3D
Game Liên minh huyền thoại
RUI
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp hệ Cao đẳng; Ngành Truyền thông đa phương tiện; Khoá 2018-2021; 38 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1246
Appears in Collections:CĐ-Truyền thông đa phương tiện

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.