Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/125
Title: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LIBGDX TRONG VIỆC XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Other Titles: RESEARCH LIBGDX TECHNOLOGY TO BUILD ENGLISH GAME-BASED LEARNING APPLICATION
Authors: Văn, Đỗ Cẩm Vân
Hà, Thị Minh Phương
Keywords: công nghệ LibGDX
học tập trên trò chơi
ứng dụng
người học
Issue Date: 2016
Abstract: Trong những năm gần đây, phương pháp dạy học truyền thống kết hợp với việc học dựa trên trò chơi đã được các nhà nghiên cứu tập trung trên nhiều chủ đề khác nhau [1]. Từ kết quả thực nghiệm, thu thập dữ liệu để phân tích và đánh giá kết quả của người học thì việc ứng dụng sự kết hợp này trong giảng dạy môn Anh văn chuyên ngành đã mang lại hiệu quả cao cho người học. Vì vậy, trong nội dung này, chúng tôi nghiên cứu và ứng dụng công nghệ LibGDX để thiết kế một ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh với mục đích giúp người học có thể học các kỹ năng một cách trực quan và hiệu quả tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/125
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.