Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1263
Title: Cụm thiết kế đồ họa quảng cáo cho nhà hát tuồng Ánh Dương
Authors: Lê, Thị Thanh Vân
Nguyễn, Thanh Thùy
Keywords: Thiết kế đồ họa quảng cáo
nhà hát tuồng Ánh Dương
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Thiết kế đồ họa; Khóa 2018-2021; 34 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1263
Appears in Collections:CĐ-Thiết kế đồ họa

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.