Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/128
Title: ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN CÁC PHẦN MỀM ĐỒ HỌA THÍCH HỢP NHẰM HỖ TRỢ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO
Other Titles: EVALUATION, COMPARISON AND SELECTION OF APPROPRIATE SOFTWARE GRAPHIC DESIGN SUPPORT FOR GRAPHIC ADVERTISING
Authors: Võ, Hùng Cường
Keywords: thiết kế
quảng cáo
phần mềm
đồ họa
thông tin
Issue Date: 2016
Abstract: Thiết kế quảng cáo trong đời sống xã hội hiện đại, đóng vai trò rất quan trọng. Thiết kế đồ họa quảng cáo là cả một quá trình dài, mà trong đó người thiết kế phải vận dụng những kỹ năng thiết kế trên phần mềm, sự sáng tạo để truyền đạt thông tin qua tác phẩm của mình đến người đọc. Vì vậy, người thiết kế trước tiên phải tìm hiểu phần mềm nào phù hợp với nhu cầu công việc của mình và học cách ứng dụng phần mềm đó vào công việc như thế nào cho hiệu quả. Nghiên cứu này sẽ phân tích, đánh giá và so sánh tìm ra phần mềm thích hợp hỗ trợ thiết kế đồ họa quảng cáo
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/128
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.