Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/13
Title: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHÁT HIỆN BẾ TẮC TRONG CUNG CẤP TÀI NGUYÊN PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG MÁY CHỦ ẢO
Other Titles: TECHNICAL SOLUTION DEADLOCK DETECTION FOR PROVIDING INFORMATION RESOURCES IN VIRTUALIZATION MECHANISM
Authors: Nguyễn, Hà Huy Cường
Lê, Văn Sơn
Issue Date: 2012
Abstract: Điện toán Đám mây với hệ thống các máy chủ vật lý được bố trí phân tán trên bình diện toàn cầu và được kết nối với nhau thông qua hệ thống viễn thông, có vai trò ngày càng quan trọng trong việc vận hành, cung cấp khai thác tài nguyên. Để đảm bảo việc cung cấp tài nguyên này một cách chính xác, kịp thời, tránh tình trạng chồng chéo, xung đột và thiếu thốn cho các tiến trình có nhu cầu tài nguyên, đặc biệt tài nguyên ở xa, nhất thiết, phải nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đủ mạnh, tin cậy làm nền tảng cơ sở cho hệ điều khiển bên trong các đám mây. Trong phạm vi của bài báo này, chúng tôi tập trung vào nghiên cứu giải pháp cung cấp tài nguyên phân tán trên cơ sở thuật toán Mitchell-Merritt để phát hiện bế tắc và thiếu thốn vô hạn tài nguyên
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/13
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.