Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/14
Title: NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ ẢO HÓA TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
Other Titles: VIRTUALIZATION IN CLOUD COMPUTING
Authors: Nguyễn, Lê Tùng Khánh
Keywords: Máy ảo
ảo hóa
điện toán đám mây
cung cấp tài nguyên
phân vùng ảo hóa
Issue Date: 2012
Abstract: Trong điện toán đám mây mọi tài nguyên đều được xem là 1 dịch vụ. Một trong những nguyên tắc cơ bản của điện toán đám mây chính là ảo hóa tài nguyên tính toán và các ứng dụng. Thay vì sử dụng một hoặc nhiều máy chủ thật (ngay trước mắt, có thể tác động vào được, có thể tự cấu hình điều chỉnh được) thì nay sẽ sử dụng các tài nguyên được ảo hóa thông qua môi trường Internet. Trong nội dung bài báo này chúng tôi trình bày tổng quan về công nghệ ảo hóa, phân loại ảo hóa, các phương pháp kỹ thuật cung cấp máy ảo cũng như làm rỏ một số hướng nghiên cứu trong lĩnh vực này.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/14
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.