Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/141
Title: NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ BIGBLUEBUTTON VÀO HỆ THỐNG ELEARNING ĐỂ TỔ CHỨC HỌC NHÓM TRỰC TUYẾN
Other Titles: INTEGRATION TECHNOLOGY RESEARCH INTO THE SYSTEM ELEARNING BIGBLUEBUTTON ORGANIZATION FOR ONLINE LEARNING GROUP
Authors: Nguyen, Anh Tuan
Keywords: BigBlueButton
elearning
moodle
video conference
Ubuntu
Issue Date: 2016
Abstract: Học trực tuyến là một xu hướng và giải pháp cho giáo dục tương lai. Rất nhiều lớp học trực tuyến được tổ chức trong thời gian qua bởi nhiều cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, những giải pháp này cơ bản chưa giải quyết triệt để vấn đề giảng dạy theo thời gian thực giữa những giáo viên và sinh viên, học viên ở những vị trí địa lý khác nhau. Nghiên cứu tập trung vào việc khảo sát các giải pháp hiện nay để triển khai về lớp học trực tuyến và quá trình nghiên cứu cài đăt, tích hợp BigBlueButton với hệ thống elearning. Kết quả thực nghiệm cho thấy việc triển khai hệ thống học trực tuyến thành công, chạy ổn định có ngay và sử dụng được ngay với chi phí đầu tư thấp
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/141
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.