Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/144
Title: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH KHOA
Other Titles: CONSTRUCTION WEBSITE FOR DEPARTMENT MANAGMENT
Authors: Lê, Minh Thái
Keywords: Đào tạo tín chỉ
Website
Quản lý điều hành
hiệu quả công việc
lưu trữ thông tin
tra cứu thông tin
Issue Date: 2016
Abstract: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành là nhu cầu tất yếu trong điều kiện hiện nay. Đối với một khoa đào tạo theo hệ thống tín chỉ, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết bởi tính chất phân tán của hoạt động học tập và sinh hoạt của sinh viên theo từng cá nhân. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo ra một môi trường quản lý “xanh”, hạn chế văn bản giấy tờ, hội họp… làm tăng hiệu quả của công tác quản lý, dành nhiều thời gian cho các hoạt động chuyên môn
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/144
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.