Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1442
Title: Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp bằng nông nghiệp công nghệ cao của người dân tại Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Quỳnh Anh
Trần, Phạm Huyền Trang
Keywords: Khởi nghiệp
nông nghiệp
công nghệ cao
Issue Date: Aug-2020
Publisher: Nhà xuất bản Lao động
Abstract: Khởi nghiệp hiện là từ khóa được khá nhiều bạn trẻ chú ý dù đó không phải là con đường trải đầy hoa hồng. Theo thống kê của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nước ta đang có khoảng 1.500 dự án về hoạt động khởi nghiệp và số lượng dự án trong ngành nông nghiệp chiếm đến 46% trong tổng số các dự án thuộc cuộc thi Startup Wheel do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Các con số này cho thấy giới trẻ hiện rất quan tâm đến vấn đề nông nghiệp sạch, trong đó nông nghiệp công nghệ cao là loại hình sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao và cũng là hướng phát triển nông nghiệp bền vững trong tương lai. Tuy nhiên số lượng các dự án liên quan tới vấn đề khởi nghiệp bằng nông nghiệp bằng công nghệ cao lại không lớn, chỉ chiếm khoảng 10% trong tổng số. Chính vì vậy, bài viết này nhằm đưa ra mô hình những nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp bằng nông nghiệp công nghệ cao của người dân Việt Nam gồm: các yếu tố cá nhân (kiểm soát cá nhân, sự sáng tạo, khả năng chấp nhận rủi ro nhu cầu về sự thành đạt) và các yếu tố môi trường (nguồn vốn, tiềm năng của thị trường, nguồn nhân lực, chính sách của chính phủ và địa phương)
Description: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp quốc gia: Vai trò của khu vực doanh nghiệp xã hội đối với phát triển xã hội; từ trang 33-42
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1442
Appears in Collections:NĂM 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.