Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/155
Title: Xây dựng hệ thống giám sát và phân tích lưu lượng giao thông đường bộ
Authors: Dương, Ngọc Pháp
Keywords: Raspberry Pi
thuật toán giám sát lưu lượng
ThingSpeak
Simulink
Matlab
Issue Date: 2018
Abstract: Bài báo tập trung phát triển mô hình mô phỏng hệ thống quan sát, đếm và phân tích lưu lượng các phương tiện giao thông đường bộ (cụ thể là các xe ô tô trên đường) trên thiết bị phần cứng để đưa ra các đánh giá giúp cho nhà quản lí có thể theo dõi tình hình giao thông tại trạm và từ xa thông qua Internet sử dụng ThingSpeak. Thuật toán giám sát lưu lượng được thực hiện sử dụng ngôn ngữ Matlab với công cụ Simulink nhằm triển khai mã nguồn ứng dụng chạy trực tiếp trên nền tảng phần cứng Raspberry Pi. Qua kết quả thử nghiệm cũng đưa ra một số đánh giá về tình hình giao thông tại trạm quan sát.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/155
Appears in Collections:CITA 2018

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.