Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/165
Title: Xây dựng mô hình và thuật toán hợp nhất dữ liệu từ điển phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Authors: Huỳnh, Công Pháp
Cao, Xuân Tuấn
Nguyễn, Văn Bình
Đinh, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Hợp nhất dữ liệu
mô hình
thuật toán hợp nhất dữ liệu
từ điển đa ngữ
hợp nhất từ điển
khai phá dữ liệu văn bản
Issue Date: 2018
Abstract: Dữ liệu từ điển có vai trò quan trọng và được ứng dụng cho nhiều bài toán khác nhau trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên như: dịch máy, tìm kiếm, tách từ, gióng hàng... Tuy nhiên, một trong những thực trạng hiện nay là các từ điển đang tồn tại rãi rác, riêng biệt, cấu trúc dữ liệu đa dạng, kích thức nhỏ và số cặp ngôn ngữ hạn chế. Theo đó, việc khai thác và sử dụng các từ điển hiện nay là chưa hiệu quả và còn gặp rất nhiều khó khăn. Người dùng có thể phải truy xuất nhiều từ điển đồng thời để có thể tra cứu cùng một từ hoặc tập hợp từ ở các lĩnh vực khác nhau. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp khai phá các nguồn dữ liệu từ điển đang tồn tại để xây dựng nguồn dữ liệu từ điển đồng nhất, có kích thước và số cặp ngôn ngữ lớn hơn nhằm phục vụ khai thác và sử dụng hiệu quả hơn. Giải pháp chúng tôi đề xuất trong phạm vi bài báo này dừng lại ở đề xuất mô hình toán học và thuật toán hợp nhất các từ điển để tạo nguồn dữ liệu từ điển lớn hơn về kích thước, đầy đủ hơn về nghĩa diễn giải và nhiều hơn về số cặp ngôn ngữ.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/165
Appears in Collections:CITA 2018

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.