Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/17
Title: PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN BÍ MẬT VÀO VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
Other Titles: A METHOD TO HIDE SECRET INFORMATION INTO VIETNAMESE DOCUMENTS
Authors: Nguyễn, Văn Đoàn
Nguyễn, Thanh Tặng
Đặng, Trần Khánh
Trần, Trung Hiển
Issue Date: 2012
Abstract: Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một phương pháp giấu tin bí mật vào văn bản tiếng Việt thông qua việc dịch chuyển lên/xuống và trái/phải các dấu thanh, một phần một số ký tự đặc biệt và một phần một số ký hiệu toán học. Văn bản tiếng Việt sau khi giấu tin có sự thay đổi không đáng kể nên người đọc rất khó phát hiện ra.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/17
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.