Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/172
Title: Ứng dụng của phần mềm R trong Kinh tế lượng
Authors: Huỳnh, Vũ Ngọc Ánh
Hoàng, Nhật Quy
Huỳnh, Thị Oanh Triều
Keywords: phần mềm R
hồi quy
kinh tế lượng
kinh tế vi mô
kinh tế vĩ mô
Issue Date: 2018
Abstract: R là một phần mềm dùng cho phân tích thống kê và vẽ biểu đồ được khởi xướng bởi R. Ihaka và R. Gentleman năm 1996 [1]. Ý tưởng này được giới thống kê học ủng hộ và tập trung phát triển R thành một ngôn ngữ máy tính đa năng và hoàn toàn miễn phí [3]. Đặc điểm này cùng với công năng tốt nên R ngày càng được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Bài báo này nhằm giới thiệu ứng dụng của R để ước lượng và phân tích bài toán hồi quy trong kinh tế lượng – một lĩnh vực cũng đang rất thời sự trong kinh tế học.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/172
Appears in Collections:CITA 2018

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.