Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/19
Title: NGHIÊN CỨU TÍNH NHẬP NHẰNG TRONG TIẾNG VIỆT VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG SOẠN THẢO VĂN BẢN
Other Titles: RESEARCH AMBIGUITY OF VIETNAMESE AND PROPOSE REPAIRING IN EDITING TEXT
Authors: Đinh, Thị Mỹ Hạnh
Issue Date: 2012
Abstract: Trong xu thế hội nhập và phát triển, văn hóa Việt Nam, trong đó có tiếng Việt đã có những thay đổi và phát triển không ngừng. Chính sự đa dạng, phong phú trong cách tư duy, cách vận dụng đã tạo nên những đặc điểm гất riêng mà гất ít ngôn ngữ của dân tộc nào trên thế giới có được. Một trong những hiện tượng tạo ra sự “phức tạp và rắc rối” của tiếng Việt chính là “hiện tượng nhập nhằng”, đó là hiện tượng mà khi nói hoặc viết những từ ngữ mơ hồ không rõ nghĩa hoặc có nhiều nghĩa làm cho người đọc hoặc người nghe không phân biệt rõ ràng, gây ra sự hiểu lầm. Nội dung của bài báo là nghiên cứu những hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt, nghiên cứu những giải pháp khử nhập nhằng trong tiếng Việt đã có hiện nay và đề xuất hướng khắc phục trong soạn thảo văn bản.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/19
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.