Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/203
Title: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Other Titles: THE APPLICATION OF CASE STUDY METHOD IN TEACHING FINANCIAL ACCOUNTING
Authors: Nguyễn, Linh Giang
Keywords: Phương pháp dạy học tích cực
sinh viên
quá trình học tập
phương pháp nghiên cứu tình huống
kế toán tài chính
Issue Date: 2015
Abstract: Trong những năm gần đây, có rất nhiều phương pháp dạy học tích cực được áp dụng với mục đích phát huy tối đa tính chủ động của sinh viên trong quá trình học tập, góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học đại học và đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ. Nội dung bài viết này tác giả mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm việc vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính nhằm tạo ra nhiều hứng thú trong học tập, đồng thời giúp sinh viên có điều kiện gắn những kiến thức lý thuyết vào thực tế, có ý thức tự nghiên cứu, có khả năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình,... Việc phát triển các phương pháp dạy học tích cực và học tập hợp tác không chỉ có ý nghĩa ngay trong quá trình học tập ở nhà trường mà còn chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết phục vụ cho quá trình công tác, làm việc sau khi các em tốt nghiệp ra trường.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/203
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.