Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/23
Title: GIẢI PHÁP CHUẨN HÓA CÁC KHO NGỮ LIỆU DÙNG TRONG LĨNH VỰC DỊCH TỰ ĐỘNG
Other Titles: STANDARDAZATION AND NORMALIZATION OF MACHINE TRANSLATION CORPORA
Authors: Đặng, Đại Thọ
Huỳnh, Công Pháp
Issue Date: 2012
Abstract: Hiện nay, nhu cấu sử dụng và khai thác dữ liệu để xây dựng các hệ thống dịch tự động là rất lớn. Tuy nhiên, chi phí cho việc thu thập và xây dựng một kho ngữ liệu mới để có thể dùng được đối với hệ thống dịch tự động là rất cao. Trong khi đó, các kho ngữ liệu đang có trên thực tế lại có cấu trúc và định dạng khác nhau nên việc chia sẽ và khai thác chúng gặp rất nhiều khó khăn. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một cấu trúc và định dạng chuẩn cho phép biểu diễn và lưu trữ các kho ngữ liệu dùng trong lĩnh vực dịch tự động, để từ đó cho phép việc khai thác, chia sẻ và sử dụng các kho ngữ liệu này một cách thuận tiện và hiệu quả.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/23
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.