Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/250
Title: Phát huy hiệu quả hoạt động Logistics trong kinh doanh thương mại điện tử B2C
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Nguyễn, Linh Giang
Keywords: Logistics
Thương mại điện tử
B2C
Lưu kho
Giao hàng
Issue Date: 2017
Abstract: Thương mại điện tử đang ngày càng có vai trò quan trọng đối với các mô hình kinh doanh sáng tạo và đối với kỳ vọng của người tiêu dùng. Nhu cầu logistics của thị trường này rất đa dạng do hàng hóa ngày càng phong phú về giá trị, trọng lượng, kích cỡ... Người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng nhận được thông tin đúng thời điểm và đánh giá cao việc đổi trả hàng hóa đơn giản, miễn phí cũng như các lựa chọn giao hàng linh hoạt. Bài báo sau sẽ phân tích về thực trạng ứng dụng logistics trong thương mại điện tử B2C và đưa ra một số giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động của logistics trong kinh doanh Thương mại điện tử B2C.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/250
Appears in Collections:CITA 2017

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.