Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/263
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Đức Hiển-
dc.date.accessioned2018-12-09T14:04:49Z-
dc.date.available2018-12-09T14:04:49Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/263-
dc.description.abstractBài báo đề xuất một mô hình dự đoán giá cổ phiếu kết hợp K-Means và fuzzy-SVM. Kiến trúc mô hình gồm hai giai đoạn, giai đoạn một sẽ áp dụng thuật toán K-means để phân không gian dữ liệu đầu vào thành nhiều cụm riêng biệt, và giai đoạn hai sẽ khai phá các tập luật mờ sử dụng cho hệ thống dự đoán dựa vào fuzzy-SVM. Mô hình được áp dụng thực nghiệm dự đoán cho một số mã cổ phiếu của thị trường chứng khoán Việt Nam. Các thông số đánh giá kết quả thực nghiệm sẽ được giới thiệu, và có sự so sánh với kết quả của một số mô hình khácvi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.subjectDự đoán giá cổ phiếuvi_VN
dc.subjectMô hình mờvi_VN
dc.subjectMô hình mờ hướng dữ liệuvi_VN
dc.subjectLuật mờvi_VN
dc.subjectMáy học Véc-tơ hỗ trợvi_VN
dc.subjectK-Meansvi_VN
dc.titleMÔ HÌNH HAI GIAI ĐOẠN DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHIỂU VỚI K-MEANS VÀ FUZZY-SVMvi_VN
dc.title.alternativeA TWO-STAGE ARCHITECTURE FOR STOCK PRICE FORECASTING BY COMBINING K-MEANS AND FUZZY-SVMvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.