Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/265
Title: KIẾN TRÚC MVC TRONG ỨNG DỤNG WINFORM VÀ WEB FORM
Other Titles: MVC ARCHITECTURE WITH WINFORM AND WEB FORM APPLICATIONS
Authors: Trần, Văn Đại
Keywords: Kiến trúc MVC
mô hình 3 lớp
ứng dụng winform
ứng dụngwebform
phần mềm mô phỏng các bài toán trong thực tế
Issue Date: 2014
Abstract: -Trong bài báo này tôi giới thiệu những nghiên cứu về kiến trúc MVC trong việc xây dựng các ứng dụng winform và webform giúp sinh viên có cách tiếp cận xây dựng phần mềm chuyên nghiệp. Thông qua các ứng dụng winform cũng như webform để phát triển các phần mềm mô phỏng các bài toán trong thực tế. Kiến trúc MVC được áp dụng thực tế trong đề tài nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý thuốc và thông tin y tế cho trạm y tế Trường Cao đẳng công nghệ thông hữu nghị ViệtHàn(winform) và đề tài Xây dựng chương trình Quản lý sáng kiến cải tiến và nghiên cứu khoa học(webform)
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/265
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.