Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/270
Title: LUẬN BÀN VỀ CÁC CÔNG CỤ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Other Titles: DISCUSSION ABOUT PROMOTIONAL TOOLS IN ELECTRONIC TRADE
Authors: Vũ, Thu Hà
Keywords: - xúc tiến thương mại
thương mại điện tử
quảng cáo trực tuyến
marketing quan hệ công chúng điện tử
xúc tiến bán điện tử
marketing điện tử trực tiếp
Issue Date: 2014
Abstract: Với sự phát triển của công nghệ thông tin, viễn thông và Internet, xúc tiến thương mại theo phương pháp truyền thống không còn khả năng tạo nên năng lực cạnh tranh mạnh mẽ cho các doanh nghiệp như trước đây. Xúc tiến thương mại điện tử thông qua website, các phương tiện điện tử và mạng viễn thông giúp doanh nghiệp giảm được chi phí, nâng cao hiệu quả giới thiệu sản phẩm/dịch vụ và tăng cường thiết lập mối quan hệ với khách hàng. Tuy nhiên hiện nay số lượng các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng các công cụ xúc tiến thương mại điện tử vẫn còn hạn chế và chưa đạt hiệu quả tốt. Bài báo phân tích đặc điểm cũng như những lợi thế khi ứng dụng các công cụ xúc tiến điện tử. Thông qua bài báo, tác giả hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có những nhìn nhận đúng đắn về các công cụ xúc tiến thương mại điện tử; từ đó có hướng vận dụng phù hợp trong chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/270
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.