Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/278
Title: KINH DOANH TRỰC TUYẾN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
Other Titles: ONLINE BUSINESS AND RELATED CONCERNS
Authors: Trần, Lương Nguyệt
Keywords: kinh doanh trực tuyến
internet
công nghệ thông tin
những vấn đề liên quan đến kinh doanh trực tuyến
Issue Date: 2014
Abstract: Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhiều người đã và đang có những thành công nhất định trong việc kinh doanh trực tuyến – lĩnh vực có một sức hút đặc biệt với giới trẻ. Bài báo trình bày các vấn đề liên quan đến kinh doanh qua mạng từ giai đoạn chuẩn bị, tìm kiếm ý tưởng và các nguồn lực để tiến hành kinh doanh, đến giai đoạn duy trì và mở rộng công việc kinh doanh này.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/278
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.