Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/280
Title: HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TÌM KIẾM TRỢ GIÚP TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Other Titles: SUPPORTING STUDENTS IN SEEKING HELPS ON NETWORKED LEARNING
Authors: Hà, Thị Minh Phương
Keywords: học tập tự điều chỉnh
tìm kiếm sự giúp đỡ
người trợ giúp
diễn đàn học trực tuyến
Issue Date: 2014
Abstract: Trong những năm gần đây, các trường đại học đã có xu hướng cung cấp các chương trình học tuyến thông qua môi trường học tập ảo. Học tập thông qua môi trường ảo đòi hỏi năng lực học tập tự điều chỉnh của sinh viên. Trong quá trình học tập tự điều chỉnh, tìm kiếm sự trợ giúp là một chiến lược quan trọng, tuy nhiên đã có nhiều sinh viên không thành công khi sử dụng nó [1]. Dựa trên những yêu cầu của việc hỗ trợ tìm kiếm sự trợ giúp, chúng tôi xây dựng hệ thống học trực tuyến nhằm giúp đỡ sinh viên trong quá trình đặt và trả lời câu hỏi trên diễn đàn học trực tuyến. Hệ thống sẽ đề xuất những người trợ giúp và sinh viên có thể mời họ giúp đỡ trong quá trình học tập trên diễn đàn. Khi học tập trên hệ thống, sinh viên có thể: (1) chọn phần muốn đặt câu hỏi trên slide, viết câu hỏi và đăng trên diễn đàn; (2) mời người trợ giúp được đề xuất trong hệ thống trả lời; (3) theo dõi và quản lý những câu hỏi đã đăng trên diễn đàn; (4) đánh giá câu trả lời hiệu quả và lưu vào trong ghi chú. Thông qua việc học tập trong hệ thống, sinh viên có thể tìm kiếm sự trợ giúp một cách thuận tiện trong quá trình học tập trên môi trường ảo
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/280
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.