Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/28
Title: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP RÚT TRÍCH THÔNG TIN TỰ ĐỘNG TỪ CÁC TRANG WEB
Other Titles: METHODS FOR WEB INFORMATION AUTOMATIC EXTRACTION
Authors: Nguyễn, Văn Bình
Issue Date: 2012
Abstract: Sự phong phú và tăng trưởng không ngừng của các nguồn dữ liệu trên mạng Internet mang lại cho con người lượng thông tin khổng lồ, nhưng cũng đặt ra các vấn đề về tìm kiếm và chọn lọc thông tin. Đối với mọi cá nhân, tổ chức, việc cập nhật thường xuyên các nguồn thông tin trên mạng Internet là rất quan trọng, quyết định đến hiệu quả, thành công trong lĩnh vực hoạt động của mình. Tuy nhiên, việc tìm kiếm được các thông tin phù hợp và có giá trị đối với người truy cập mạng Internet sẽ tốn kém thời gian do dữ liệu nằm phân tán trên mạng và không được sắp xếp, phân loại như mong muốn. Do đó, việc tìm kiếm, rút trích các thông tin có ý nghĩa từ Internet là một bài toán cần được giải quyết. Bài báo đề cập đến các phương pháp rút trích thông tin tự động từ các trang web và xây dựng ứng dụng mô phỏng.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/28
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.