Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/297
Title: HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Other Titles: PERFECTING THE APPLICATION OF ANALYTICAL PROCEDURES IN AUDITING FINANCIAL STATEMENT OF ENTERPRISE
Authors: Nguyễn, Linh Giang
Keywords: kiểm toán
thủ tục phân tích
báo cáo tài chính
công ty kiểm toán
chất lượng kiểm toán
Issue Date: 2014
Abstract: Kiểm toán là hoạt động đem lại niềm tin cho những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Do đó, chất lượng của các cuộc kiểm toán phải ngày được nâng cao để doanh nghiệp tin tưởng vào dịch vụ do các công ty mang lại. Để giải quyết vấn đề này, các công ty kiểm toán phải không ngừng xây dựng và hoàn thiện phương pháp kiểm toán của mình. Thủ tục phân tích là một trong những kỹ thuật tiên tiến được đánh giá rất cao về tính hiệu quả của nó trong kiểm toán Báo cáo tài chính, tuy nhiên kỹ thuật này vẫn còn khá mới mẻ đối với các công ty Kiểm toán ở Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng này, bài viết làm sáng tỏ và hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/297
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.