Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/306
Title: MỞ RỘNG KHO NGỮ LIỆU DỊCH TỰ ĐỘNG THEO HƯỚNG NGỮ NGHĨA
Authors: Đặng, Đại Thọ
Huỳnh, Công Pháp
Keywords: Kho ngữ liệu; dịch tự động; ngữ nghĩa; hệ thống khai thác; dữ liệu
Issue Date: 2013
Abstract: Kho ngữ liệu là tài nguyên ngôn ngữ căn bản và rất cần thiết để phát triển, đo lường và cải tiến các hệ thống dịch tự động. Tuy nhiên, việc khai thác các kho ngữ liệu hiện nay còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là các kho ngữ liệu dịch tự động hiện nay chủ yếu tồn tại dưới dạng văn bản hoặc có liên kết các dạng dữ liệu khác như âm thanh, hình ảnh, đồ thị,… mà chưa được tổ chức ở dạng ngữ nghĩa. Vì thế, trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mở rộng kho ngữ liệu dịch tự động theo hướng ngữ nghĩa bằng cách thêm tầng ngữ nghĩa vào các kho ngữ liệu hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống khai thác dịch tự động hiện nay.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/306
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.