Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/307
Title: KỸ THUẬT NHẬN DẠNG CAPTCHA DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO
Authors: Mai, Lam
Keywords: nhận dạng, CAPTCHA, thư rác, mạng nơ-ron, bảo mật
Issue Date: 2013
Abstract: Internet cung cấp rất nhiều tài nguyên miễn phí, tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ không cung cấp tài nguyên để sử dụng với mục đích tiêu cực, ví dụ những kẻ gởi thư rác đăng ký các tài khoản email miễn phí và dùng các chương trình tự động để gởi quảng cáo, virus đến những tài khoản mail khác. CAPTCHA xuất hiện để hạn chế hành động này bằng các bài kiểm tra nhằm phân biệt con người và máy tính. Trong bài báo này, chúng tôi phát triển phương pháp nhận diện CAPTCHA dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo. Kết quả thực nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả và tính ổn định của phương pháp này trong các điều kiện khác nhau.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/307
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:

 Sign in to read



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.