Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/310
Title: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM R GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Authors: Hoàng, Nhật Quy
Keywords: Phần mềm R; quy hoạch tuyến tính; QHTT; bài toán vận tải; toán tối ưu.
Issue Date: 2013
Abstract: Bài báo này khai thác một khả năng ứng dụng mới của phần mềm R để giải bài toán quy hoạch tuyến tính (QHTT) nói chung và một trường hợp riêng là bài toán vận tải. Và đồng thời cũng muốn nhấn mạnh khả năng ứng dụng đa dạng của R vào các lĩnh vực khác nhau.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/310
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.