Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/317
Title: ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG THÔNG MINH HỖ TRỢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Authors: Nguyễn, Văn Bình
Keywords: web ngữ nghĩa, tìm kiếm việc làm, ontology, bộ ba, tìm kiếm
Issue Date: 2013
Abstract: Nhu cầu sử dụng các công cụ để tìm kiếm thông tin trên mạng Internet là rất lớn, trong đó có tìm kiếm việc làm. Hiện nay có nhiều đơn vị hỗ trợ tư vấn việc làm trực tiếp, hoặc cung cấp thông tin tuyển dụng thông qua các trang web tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên các chức năng tìm kiếm trên này website đều theo từ khóa nên kết quả tìm được chưa cung cấp đầy đủ thông tin liên quan. Sử dụng công nghệ web ngữ nghĩa có thể xây dựng các hệ thống tìm kiếm thông minh dựa trên ngữ nghĩa của nội dung thông tin mà máy tính có thể hiểu và suy luận được. Bài báo nghiên cứu và đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ tìm kiếm việc làm sử dụng công nghệ này.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/317
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.