Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/331
Title: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Authors: Nguyễn, Linh Giang
Keywords: kế toán quản trị, kế toán quản trị chi phí, chi phí phát sinh, nhà quản trị, doanh nghiệp chế biến thủy sản.
Issue Date: 2013
Abstract: Triển khai ứng dụng nội dung kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị chi phí nói riêng vào hoạt động quản lý tại các doanh nghiệp đang là vấn đề cấp thiết được các nhà quản trị trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Kế toán quản trị chi phí vận dụng trong các doanh nghiệp nhằm cung cấp và xử lý các thông tin về chi phí phát sinh, được thực hiện chi tiết cụ thể từ việc lập kế hoạch, kiểm soát tiến đến ra quyết định phù hợp, giúp nhà quản trị trong doanh nghiệp thực hiện được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Bài viết này thông quan việc tìm hiểu thực tế về kế toán quản trị chi phí đang diễn ra trong các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, đánh giá thực trạng từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp này.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/331
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.