Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3313
Title: Xây dựng mô hình và triển khai đánh giá hiệu năng một số thuật toán lập lịch dẫn đường dành cho xe tự hành
Authors: Nguyễn, Vũ Anh Quang
Đặng, Quang Hiển
Keywords: Xây dựng mô hình
Đánh giá
Thuật toán
Lập lịch dẫn đường
Xe tự hành
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở; Mã số: ĐHVH-2022-13; 54 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3313
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.