Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3314
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của người dân Đà Nẵng khi sử dụng dịch vụ đặt phòng qua đại lý du lịch trực tuyến (OTA)
Authors: Văn, Hùng Trọng
Võ, Thị Thanh Thảo
Ngô, Hải Quỳnh
Keywords: Sự hài lòng
Người dân
Đà Nẵng
Dịch vụ đặt phòng
Đại lý du lịch trực tuyến
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở; Mã số: ĐHVH-2022-10; 100 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3314
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.