Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/338
Title: VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG CỔ PHIẾU NGÀNH DƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Thị trường chứng khoán; cổ phiếu; đầu tư; rủi ro hệ thống; mô hình định giá tài sản vốn.
Issue Date: 2013
Abstract: Thị chứng khoán trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng luôn hấp dẫn các tổ chức và cá nhân đầu tư bởi mức sinh lợi cao của nó. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Đo lường rủi ro hệ thống của cổ phiếu sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro. Do đó, các nhà kinh tế học luôn quan tâm đến việc xây dựng các mô hình kinh tế lượng tài chính phù hợp với thực tế. Hiện nay, mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) được sử dụng phổ biến bởi sự đơn giản và dễ dàng vận dụng. Trong năm 2012, cổ phiếu ngành dược được nhiều nhà đầu tư lựa chọn bởi mức sinh lợi cao và ổn định. Trong phạm vi bài báo này, tác giả vận dụng mô hình CAPM phiên bản Sharpe-Lintner bằng phương pháp thích hợp cực đại (FIML) để đo lường rủi ro hệ thống của cổ phiếu ngành dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/338
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.