Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3652
Title: Tiếng Hàn tổng hợp danh cho người Việt Nam - Sơ cấp 2
Authors: Cho, Hang Rok
Lee, Mi Hye
Lê, Đăng Hoan
Trần, Thị Hường
Lưu, Anh Tuấn
Lê, Thị Thu Giang
Đỗ, Phương Thùy
Nguyễn, Thúy Hằng
Đỗ, Ngọc Luyến
Lương, Nguyễn Thanh Trang
Keywords: Tiếng Hàn
Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 366 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3652
ISBN: 978-604-9860-13-0
Appears in Collections:Ngôn ngữ Hàn

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.