Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3737
Title: Nghiên cứu và so sánh các công cụ kiểm thử phần mềm tự động
Authors: Nguyễn, Quang Vũ
Nguyễn, Văn Đình Phúc
Keywords: Kiểm Thử Phần Mềm Tự Động
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Series/Report no.: KLTN;K12C04101
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành công nghệ thông tin; Khóa 2018 - 2021; 45 trang
URI: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3737
Appears in Collections:VHIT-Công nghệ thông tin

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.