Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3741
Title: Xây dựng Website Thương mại Điện tử cho Hợp tác xã Nông nghiệp
Authors: Trịnh, Thị Ngọc Linh
Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Website
Thương Mại Điện Tử
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Series/Report no.: KLTN;K1305A011
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành lập trình máy tính; Khóa 2018 - 2021; 64 trang
URI: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3741
Appears in Collections:VHIT-Lập trình máy tính

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.