Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3748
Title: Thiết kế, xây dựng video" Quảng cáo ứng dụng Snow" cho Công ty Snow Crop
Authors: Lê, Thị Thanh Vân
Nguyễn, Thị Uyển Nhi
Keywords: Ứng Dụng Snow
Snow Corp
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Series/Report no.: KLTN;CCTD16A009
Description: Đồ án Tốt nghiệp Hệ Cao đẳng: Ngành Truyền thông đa phương tiện; Khóa 2016-2019
URI: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3748
Appears in Collections:VHIT-Truyền thông Đa phương tiện

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.