Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3751
Title: Cụm thiết kế đồ họa quảng cáo cho Công ty Thiết kế đồ họa Glitch
Authors: Phan, Đăng Thiếu Hiệp
Trịnh, Đình Hoàng
Keywords: Thiết Kế Đồ Hạo Glitch
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Series/Report no.: KLTN;CCDH16A006
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Thiết kế đồ họa; Khóa 2016 - 2019; 37 trang
URI: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3751
Appears in Collections:VHIT-Thiết kế đồ họa

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.