Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3754
Title: Thiết kế trung tâm thương mại kết hợp văn phòng cho thuê
Authors: Trần, Thị Hạ Quyên
Cu, Nghình
Keywords: Trung Tâm Thương Mại
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Series/Report no.: KLTN;K12C03181
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Kiến Trúc; Khóa 2018 - 2021; 27 trang
URI: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3754
Appears in Collections:VHIT-Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.