Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3755
Title: Thiết kế mô hình cân điện tử
Authors: Phan, Thị Lan Anh
Đỗ, Thị Kim My
Keywords: Mô Hình Cân Điện Tử
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Series/Report no.: KLTN;K12C08525
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử và truyền thông; Khóa 2018 - 2021; 60 trang
URI: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3755
Appears in Collections:VHIT-Công nghệ kỹ thuật điện tử - Truyền thông

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.