Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3763
Title: Nâng cao hoạt động quảng cáo cho Công ty Cổ phần dịch vụ Bất động sản Nhất Nam Land
Authors: Lê, Thị Hải Vân
Trần, Nguyễn Phương Thanh
Keywords: Bất Động Sản
Nhất Nam Land
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Series/Report no.: KLTN;CCQC08A016
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành quản trị kinh doanh; Khóa 2016 - 2019; 74 trang
URI: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3763
Appears in Collections:VHIT-Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.