Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/41
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB NGỮ NGHĨA HỖ TRỢ TRA CỨU PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Authors: Huỳnh, Công Pháp
Nguyễn, Xuân Pha
Keywords: Web Ngữ nghĩa, tra cứu pháp luật, ontology pháp luật, học tập trực tuyến
Issue Date: 2013
Abstract: Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, các hệ thống tra cứu pháp luật hiện tại chưa thật sự hoàn chỉnh và do đó chưa thể đáp ứng tốt yêu cầu người dùng. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất xây dựng một hệ thống tra cứu và tìm hiểu Pháp luật Việt nam hoàn chỉnh. Hệ thống mà chúng tôi hướng đến không chỉ dừng lại ở mức độ tìm kiếm và tra cứu mà còn cho phép làm việc như một hệ thống e-learning hỗ trợ sinh viên nghiên cứu và thi trắc nghiệm Pháp luật trực tuyến. Hệ thống này cũng sẽ còn là một diễn đàn cho phép những người quan tâm chia sẽ và trao đổi thông tin như một mạng xã hội của những người yêu thích tìm hiểu Pháp luật Việt Nam..
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/41
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.