Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/759
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Hải-
dc.contributor.authorTrịnh, Thị Tuyết Lan-
dc.contributor.authorTrần, Bảo Toàn-
dc.contributor.authorPhan, Kim Yến Nhi-
dc.contributor.authorTrần, Thanh Điện-
dc.contributor.authorNguyễn, Thái Nghe-
dc.date.accessioned2021-02-22T00:55:30Z-
dc.date.available2021-02-22T00:55:30Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.isbn978-604-84-5517-0-
dc.identifier.urihttp://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/759-
dc.descriptionBài báo khoa học; từ trang 179-186vi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu này trình bày một cách tiếp cận trong việc phát hiện và nhận dạng khuôn mặt người để điểm danh sinh viên với dữ liệu đầu vào là ảnh chụp từ camera. Để giải quyết vấn đề này, cần giải quyết hai vấn đề chính là phát hiện khuôn mặt và điểm danh thông qua nhận diện khuôn mặt đồng thời kết nối với một hệ thống thông tin để cập nhật dữ liệu điểm danh, và kết xuất ra những báo cáo tổng hợp. Trong vấn đề đầu tiên cần giải quyết bốn bài toán là: xác định khuôn mặt, rút trích đặc trưng, huấn luyện mô hình nhận dạng và nhận dạng khuôn mặt. Đối với vấn đề còn lại là điểm danh thông qua khuôn mặt. Phương pháp xuyên suốt được sử dụng trong nghiên cứu này để giải quyết các bài toán đặt ra là phương pháp sử dụng đặc trưng Haarlike kết hợp với các mô hình máy học thông dụng. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong việc xác định vị trí khuôn mặt nghiên cứu đã sử dụng thêm công cụ Integral Image giúp việc tính toán các giá trị đặc trưng Haarlike nhanh hơn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherNhà xuất bản Đà Nẵngvi_VN
dc.subjectđiểm danhvi_VN
dc.subjectcameravi_VN
dc.subjectkhuôn mặtvi_VN
dc.subjectHaar-likevi_VN
dc.subjectintegral Imagevi_VN
dc.titleGiải pháp điểm danh sinh viên bằng nhận diện gương mặt với đặc trưng Haar-Like kết hợp thuật toán rừng ngẫu nhiênvi_VN
dc.typeWorking Papervi_VN
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.