Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/767
Title: Chuyển trạng thái trong cập nhật phần mềm động sử dụng phương pháp cập nhật tại chỗ
Authors: Dương, Thị Mai Nga
Huỳnh, Ngọc Thọ
Keywords: Cập nhật động
Chuyển trạng thái
Cập nhật phần mềm động
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Chúng ta đều biết các phần mềm đều có các thay đổi trong suốt vòng đời hoạt động của mình. Những thay đổi đó có thể do phát hiện lỗi trong quá trình vận hành; có thể do thêm hoặc bớt một số chức năng để phù hợp với nhu cầu thực tế hiện tại, …Vì vậy cập nhật phần mềm là hoạt động thường xuyên diễn ra. Theo cách truyền thống, việc cập nhật thường yêu cầu dừng và khởi động lại ứng dụng. Với cách này, tương tác của người dùng với ứng dụng sẽ bị gián đoạn. Nhiều ứng dụng không thể tạm dừng hoặc không muốn tạm dừng. Ví dụ với các hệ thống quan trọng (hệ thống ngân hàng, bệnh viện, …), việc gián đoạn này là không chấp nhận được. Với các hệ thống này người ta thực hiện cập nhật phần mềm động (dynamic software update) - cho phép các hệ thống đang chạy được cập nhật nhanh chóng mà không bị gián đoạn dịch vụ, việc này làm cho sự tương tác của người dùng với ứng dụng không bị gián đoạn khi thực hiện cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới. Bài viết này cung cấp một số phương pháp đã được sử dụng trong cập nhật phần mềm động cùng ưu, nhược điểm của từng phương pháp.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 241-246
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/767
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.