Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/77
Title: NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH TỰ ĐỘNG SONG NGỮ ANH – VIỆT
Other Titles: RESEARCH INTO METHODS AND PROPOSALS TO THE SYSTEM OF EVALUATING BILINGUAL VIETNAMESE-ENGLISH AUTOMATIC TRANSLATING QUALITY
Authors: Phạm, Tuấn Anh
Nguyễn, Văn Bình
Keywords: máy dịch thuật
đánh giá máy dịch thuật
đánh giá tự động
phân loại
Issue Date: 2015
Abstract: Đánh giá một bản dich là một công việc hết sức cần thiết, đặc biệt là trong những năm gần đây khi các hệ thống dịch máy được phát triển nhanh chóng thì đánh giá chất lượng của các hệ thống này được coi là một vấn đề quan trọng. Một cách để đánh giá chính xác hệ thống là thuê chuyên gia đánh giá để đo lường chất lượng. Nhưng cách này khá tốn kém và mất thời gian từ nhiều ngày hoặc vài tuần để hoàn thành. Bài báo sẽ giới thiệu các phương pháp đánh giá tự động mà cho ra kết quả gần giống nhất với cách đánh giá của con người đang được sử dụng. Đồng thời đề xuất công cụ để đánh giá chất lượng các hệ thống dịch tự động Anh – Việt
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/77
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.