Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/778
Title: Chiến lược khuyến nghị trong điều kiện kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Sĩ Thìn
Nguyễn, Thị Tuyết Vân
Keywords: hệ thống khuyến nghị
chiến lược khuyến nghị
tương tác người dùng - hệ thống
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Trong thời đại kinh tế số, việc các công ty thương mại điện tử lựa chọn chiến lược khuyến nghị nào để phù hợp điều kiện kinh doanh cụ thể là một nhiệm vụ trọng yếu bởi có rất nhiều mô hình, thuật toán phát triển cho hệ thống khuyến nghị hiện nay. Việc lựa chọn này, đang được giải quyết đa số bởi góc nhìn kỹ thuật trí tuệ nhân tạo bằng cách so sách độ chính xác mức độ dự đoán trong khi việc lựa chọn gắn kết với lợi nhuận, lượng khách hàng, điều kiện kinh tế…trong góc nhìn kinh doanh giành ít sự quan tâm, nghiên cứu. Chính vì điều này nhóm tác giả tập trung vào hai vấn đề: (i) có những chiến lược khuyến nghị nào để công ty áp dụng trong mô hinh kinh doanh; (ii) chiến lược khuyến nghị nào phù hợp với từng điều kiện kinh doanh cụ thể nào. Từ đó, nhóm tác giả đã xây dựng lý thuyết về chiến lược khuyến nghị và phân loại cụ thể; đề xuất khung tham chiếu chiến lược khuyến nghị với từng điều kiện kinh doanh. Bảng tham chiếu này được xây dựng từ cơ sở phân tích mô hình các công ty ứng dụng hệ thống khuyến nghị lớn trên thế giới và là bước đi mới trong nghiên cứu hệ thống khuyến nghị kết hợp góc nhìn kinh doanh.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 321-328
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/778
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.